Usługi

Nasza firma oferuje usługi w zakresie kompleksowego wykonania i utrzymania następujących instalacji:

SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU (SSWiN)

 • instalacje wewnętrzne i zewnętrzne
 • powiadamianie telefoniczne, radiowe i gsm

TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA (CCTV)

 • cyfrowa rejestracja danych
 • praca w sieci
 • systemy IP

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (SSP)

 • systemy konwencjonalne i adresowalne
 • współpraca z automatyką ppoż.

SYSTEMY DETEKCJI GAZÓW

 • dowolny gaz
 • współpraca z wentylacją

ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH

 • okna oddymiające
 • klapy oddymiające
 • automatyka pogodowa

DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE (DSO)

 • współpraca z SSP i nagłośnieniem

SIECI LOGICZNE

 • okablowanie strukturalne
 • instalacje telefoniczne

INTEGRACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ

PROJEKTOWANIE

 • Systemy Sygnalizacji Alarmu i Włamania (SSWiN)
 • Telewizja Przemysłowa (CCTV)
 • Systemy Sygnalizacji Pożarowej (SSP)
 • Systemy Detekcji Gazów
 • Oddymianie klatek schodowych
 • Sieci logiczne

DOKUMENTACJA

 • wykonawcza
 • powykonawcza
 • ofertowanie
 • kosztorysy
 • przedmiary

SERWIS

 • 24 godzinny
 • przeglądy instalacji
 • gwarancyjny
 • pogwarancyjny

KONSERWACJE

 • bieżące
 • okresowe

SZKOLENIA OBSŁUGI

 • w zakresie ww. instalacji

Dodatkowe informacje